First Certified Centre
Mobile No : +91 9787212777, 9787767777
    தமிழ்|English

எங்களைப்பற்றி
அதி நவீன முறைப்படியான பயிற்சிகளை குழந்தைகளுக்கு அளிக்கின்றோம். மேலும் குழந்தைகள் குறைபாட்டிற்கு ஏற்றவாறு தனித்தனி பயிற்சிகளையும் வழங்குகின்றோம், தினசரி வாழ்வுக்கு ஏற்ற பயிற்சிகளையும் குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றோம்.
ஆட்டிசத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் குறைகளை போக்கி அவர்களை சாதனையாளர்களாக மாற்றுகிறோம்.

இவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற நிலையை தவிர்த்து
இவர்களால் எல்லாம் செய்ய முடியும் என்ற நிலைமையை உருவாக்குகிறோம்.இதுவே எங்களின் தனித்தன்மை ஆகும்.

Keywords :
OT Madurai ,   Speech Therpy Madurai ,   Ocupational therpy Madurai ,  Atism Madurai ,   Adhd Madurai ,   Multi therpy Madurai
முகப்பு | எங்களைப்பற்றி | சேவைகள் | படங்கள் | தொடர்புக்கு
Brightchildrenmtc 2013. All rights reserved, Designed by Infostech